Zásady

 Pri poskytovaní poradenských služieb sme:

 • Otvorení a čestní
 • Dôslední  a presní
 • Dôverní
 • Profesionálni
 • Objektívni
 • Nezávislí
 • Ústretoví

 Pri poradenstve využívame:

 • Zameranie sa na interného a externého zákazníka
 • Vodcovské schopnosti kompetentných zamestnancov
 • Zapojenie širokého okruhu zamestnancov
 • Procesný prístup
 • Systémový prístup k manažérstvu
 • Princíp trvalého zlepšovania
 • Rozhodovanie na základe faktov
 • Vzájomne výhodné vzťahy zúčastnených strán