Služby

ČO VÁM PONÚKAME

Poradenské služby pri optimalizácii riadenia na základe nákladov, ktoré spĺňajú požiadavky noriem

Systém obsahuje najmä:

  • Identifikáciu procesov a ich interakcie
  • Stanovenie zodpovedností a právomocí
  • Postupy business procesov spoločnosti
  • Postupy merania, analýzy a zlepšovania riadenia spoločnosti
  • Stanovenie obsahu a rozsahu zaznamenávaných informácií a spôsob ich ukladania

ČO VÁM TO PRINESIE

V ČOM SME DOBRÍ

  • Využívame dlhoročné praktické skúsenosti
  • Ponúkame jednoduché a efektívne riešenia
  • Zohľadňujeme požiadavky všetkých zainteresovaných strán (majitelia, zamestnanci, orgány štátnej správy, dozorné orgány, záujmové organizácie)
  • Zosúlaďujeme skutočné riadenie spoločnosti s popísanými systémami manažérstva podľa noriem ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 31000, ISO 50000
  • Staviame na dobrých praktikách zákazníka

Kontaktujte nás.