Referencie a skúsenosti

Referencie:

Skúsenosti máme najmä pri:

Odborné znalosti sme získavali najmä v riadiacich funkciách v oblastiach: